ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ: ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται σε κάθε περιοχή διατηρούν, αναβιώνουν και αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Ο πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια περιοχή, της προσδίδουν ιδιαίτερο γνώρισμα και την καθιστούν μοναδική. Ποιος είναι όμως ο ρόλος των πολιτιστικών φορέων στην ανάδειξη του πολιτισμού μιας περιοχής καθώς και της συνεισφοράς ιδιαίτερα των πολιτιστικών συλλόγων;

Το 1972 η έννοια της κληρονομιάς απέκτησε από την UNESCO την πολιτιστική της διάσταση, δημιουργώντας το σήμα «παγκόσμια κληρονομιά». Όντας έννοια πολυδιάστατη, αποτελεί συλλογικό κοινό αγαθό μιας ανθρώπινης ομάδας το οποίο κληρονόμησε αλλά και πρόσθεσε στοιχεία της δική της ιστορίας στο πέρασμα από τον εκάστοτε τόπο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις να κληροδοτείται από στις επόμενες γενεές. Η πολιτιστική κληρονομιά συνίσταται σε κάθε υλικό ή άυλο που κουβαλάει τις ιστορικές μνήμες και τις αξίες της. Γι’ αυτό, άλλωστε, κρίνεται πρωταρχική η ανάγκη για προστασία, διατήρηση, διάδοση και αξιοποίηση των παραδόσεων, τα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων αλλά και της τοπικής κοινωνίας.

Μέχρι σήμερα, η πολιτιστική κληρονομιά μαρτυρά τις ρίζες και τον ανθρώπινο πολιτισμό και γενικά τα στοιχεία εκείνα που περιγράφουν όλες τις καθημερινές εκφάνσεις της ανθρώπινης ύπαρξης και δραστηριότητας. Επιπλέον, συνοψίζεται στις πολιτισμικές εκδηλώσεις και στην αναβίωση των εθίμων με στόχο την μετάδοση της παράδοσης από γενιά σε γενιά μέσα από τις μνήμες του ιστορικού παρελθόντος. Κάθε άτομο είναι φορέας κληρονομιάς στην δική του περιοχή καθώς ο πολιτισμός κάθε κοινωνίας διατηρεί ισχυρούς τους δεσμούς μεταξύ των κατοίκων με κοινή καταγωγή μέσα από το χορό, τη μουσική και τα τραγούδια

Παράλληλα, η πολιτιστική κληρονομιά ενδυναμώνει τις ρίζες ενός λαού καθώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία του και στις ιστορικές του καταβολές. Σ’ αυτή βέβαια την προσπάθεια συμμετέχουν και οι θεματοφύλακες του πολιτισμού δηλαδή οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Όλοι σχεδόν οι Σύλλογοι έχουν συνήθως ως προσδιορισμό το «πολιτιστικός» γιατί χρέος τους είναι να ελέγχουν την κάθε προσπάθεια και μορφή αλλοίωσής του πολιτισμού από παρεμβάσεις. Θα πρέπει να θεωρούν την διατήρηση της παράδοσης του τόπου, όχι μόνον ως μία διαδικασία με επαναλαμβανόμενες μιμητικές αναπαραστάσεις του παρελθόντος, ή νεκραναστάσεις παλαιών εθίμων. Η παράδοση είναι η συνείδηση της ύπαρξης του παρελθόντος μέσα στο παρόν. Η διατήρηση της παράδοσης, είναι η ανάδειξη των αξιών που η ίδια η παράδοση εμπεριέχει και η λειτουργία των αξιών σε αντιπαράθεση με την λογικής των σύγχρονων εμπορευματικών προτύπων ζωής. Η όλη προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλουν οι πολιτιστικοί Σύλλογοι, είναι η προώθηση και της μεταλαμπάδευση στα μέλη τους αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο των πολιτιστικών αξιών της παράδοσης του τόπου τους, με παράλληλη ενσωμάτωση αυτών των αξιών στις νέες συνθήκες και αξίες που διαμορφώνει καθημερινά η σύγχρονη πραγματικότητα.

«Παράδοση, η μνήμη του παρελθόντος, ο οδηγός του παρόντος και η ελπίδα του μέλλοντος», όπως λένε οι μελετητές.

Επιμέλεια: Χριστίνα Παλακίδου- Φιλόλογος

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια