ΣΙΜΑΝΤΑΚΑΣ (ΟΣΜΑΝ ΑΓΑΣ)

 Ήπειρος - Σιαμάντακας ή Οσμάντακας (= Οσμάν Αγάς)Αυτοσχεδιαστικός κυρίως χορός που χορευόταν από άνδρες και πήρε τ’ όνομά του από το ομώνυμο τραγούδι. Είναι αργός χορός, που μερικές φορές ακολουθούσε και κάποια συγκεκριμένα χορευτικά μοτίβα, τα οποία εντάσσονταν στο πλαίσιο του αυτοσχεδιαστικού του χαρακτήρα. Τα μοτίβα αυτά ήταν οκτώ ή εννέα κινήσεων όπως φαίνονται στο σχήμα.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια