ΤΡΙΖΑΛΗΣ

Κρήτη - Τριζάλης


Είναι χορός της επαρχίας Αμαρίου Ρεθύμνου. Ανήκει στην κατηγορία των πηδηχτών χορών. Στις μέρες μας αποδίδεται κυρίως από γυναίκες, παλαιότερα όμως ήταν μικτός χορός. Το μουσικό μέτρο του είναι 2/4 , τα βήματά του 7, χορεύετε με λαβή από τις παλάμες στο ύψος των ώμων. Χορεύεται σε κύκλο.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια