ΓΕΜΟΥΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ

Πόντος - Γέμουρα Τραπεζούντας


Γέμουρα ή Γεμουρά ήταν περιοχή Ανατολικά της Τραπεζούντας που είχε 6 ελληνικά χωριά. Σήμερα λέγεται Γιόμρα (Yomra) και είναι προάστιο της Τραπεζούντας.

Είναι μια μορφή Τρυγόνας η οποία σε βάθος χρόνου μάλλον έχει διαφοροποιηθεί από την αρχική του μορφή αφού συγγενεύει περισσότερο με το Τέρς Άκνταγ Μα(ν)τέν που και εκείνο κινείται προς τα αριστερά, μπορεί να σχηματίζει ανάποδη σπείρα και έχει τα ίδια ακριβώς βήματα.

Εικάζεται ότι στα χωριά της Γεμουράς ο χορός αυτός χορευόταν σαν παραλλαγή του Εταιρέ με δύο επιπλέον βήματα προς τα αριστερά και είχε σαν βάση το Τίκ΄σο γόνατον.

Παίζεται κυρίως με λύρα και ο ρυθμός του είναι επτάσημος 7/8 (2-2-3).
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια