ΤΙΚ ΛΑΓΓΕΥΤΟΝ

Πόντος - Τίκ ΛαγγευτόνΤο Λαγγευτόν προέρχεται από το ρήμα λαγγεύω και την κατάληξη --τός, είναι είδος πηδηκτού χορού.

Ιστορικόν Λεξικόν της Ποντιακής Διαλέκτου υπό Άνθιμου Παπαδόπουλου, Εν Αθήναις 1958, σελ., 508, τόμος Ι).

Περιγραφή με είσοδο δεξιού ποδιού.

Κατά τον Κ. Παπαμιχαλόπουλο «Περιήγησις εις τον Πόντον», Αθήνα 1903, σελ. 224 οι χοροί εισί κυριώτατα δύο: ο πρωτοτυπώτατος και ρυθμικώτατος


Πηδηκτός ή Λαγκευτός, χορευόμενος κυκλικώς υπό μεγάλου αριθμού χορευτών κρατουμένων από των χειρών, και ο επίσης εν κύκλω χορευόμενος πολεμικός Σέρρα-Χορός.

Δεξιόστροφος χορός που χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός.

Η λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια στην ανάταση και το σώμα του χορευτή αντικρίζει πάντα το κέντρο του κύκλου.

Τα βήματα του χορού είναι 10 και είναι αυτά του «Τίκ Διπλόν» .

Ο ρυθμός είναι πεντάσημος 5/8.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια