ΣΟΥΦΛΙΟΤΟΥΔΑ

Θράκη - Σουφλιοτούδα


Γυναικείος χορός που χορεύεται στη Θράκη κυρίως στο Σουφλί, όπου οφείλει και την ονομασία του. Η λαβή είναι από τις ζώνες ή από τις παλάμες σταυρωτά, με το δεξί χέρι κάθε χορεύτριας κάτω από το αριστερό της προηγούμενης. Χορεύεται με 8 ή 6 βήματα. Μπορούμε να διακρίνουμε το αργό μέρος όπου γίνονται τα βήματα στρωτά προς τη φορά και το γρήγορο όπου τα βήματα γίνονται πηδηχτά προς τη φορά και μπροστά – πίσω με μέτωπο προς το κέντρο του κύκλου. Αν χορεύουμε τον χορό με 8 βήματα τότε το κάθε μέρος αποτελείται από 4 8άρια σύνολο 32 βήματα και τον χωρίζουμε σε 3 μέρη.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια