ΛΑΤΙΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ


Ο χορός λάτιν έχει την καταγωγή του στη λατινική Αμερική. Τυπικοί χοροί λάτιν είναι οι Τσα τσα τσα, Ρούμπα, Σάμπα, Σάλσα, και Μάμπο.
Μερικοί δάσκαλοι χορού επίσης συμπεριλαμβάνουν το Τάνγκο και το Αργεντίνικο Τάνγκο παρόλο που είναι εντελώς διαφορετικοί στην μορφή τους.
Επίσης σε κάθε χώρα υπάρχουν και άλλοι παραδοσιακοί χοροί Λάτιν. Στην Αργεντινή υπάρχουν οι Τσακαρέρα, Γκάτο, Εσκοντίδο και Ζάμπα. Στη Βολιβία υπάρχουν οι Μορενάδα, Γιαμεράδα, Καποράλες και ο πρόσφατα δημιουργηθείς Τίνκου.


Χοροί Λάτιν σε σχολές χορού

Επίσης ως λάτιν χοροί αναφέρονται οι χοροί που διδάσκονται σε διεθνές επίπεδο στις σχολές λάτιν χορού. Οι κυριότεροι χοροί που διδάσκονται στις σχολές είναι οι: Τσα τσα τσα, Μπολερό (το οποίο λανθασμένα αναφέρεται ως ρούμπα αρκετές φορές), Σάμπα, Τάνγκο, Πάσο ντόπλε, Τζάιβ. Οι δύο τελευταίοι χοροί ωστόσο δεν προέρχονται από τη Λατινική Αμερική. Σε σχέση με τους χορούς Λάτιν που διδάσκονται στις σχολές οι αυθεντικοί χοροί Λάτιν είναι γενικώς πιο γρήγοροι, πιο αισθησιακοί και έχουν περισσότερες ρυθμικές εκφράσεις. Ο ρυθμός των χορών Λάτιν είναι 4/4. Τα ζευγάρια στον Λάτιν χορό ξεκινούν στεκόμενα αντικριστά.

Εκτός από τις σχολές γενικού χορού λάτιν, υπάρχουν και αυτές που ειδικεύονται στο Αργεντίνικο Τάνγκο, και αυτές που ειδικεύονται στον χορό Σάλσα. Στις σχολές Σάλσα συνήθως διδάσκονται και οι χοροί Μπατσάτα και Ρούμπα.

Αγώνες Λάτιν χορού

Οι κατηγορίες αγωνιστικού χορού είναι τρεις: Κατηγορία Standard, Κατηγορία Latin και Κατηγορία Ten Dance. Η κατηγορία Standard περιλαμβάνει 5 χορούς: Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot, Quick Step. Η κατηγορία Latin περιλαμβάνει επίσης 5 χορούς: Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble και Jive. Η κατηγορία Ten Dance περιλαμβάνει και τους 10 χορούς που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Standard και Latin: Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot, Quick Step, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble και Jive.

Στις παραπάνω κατηγορίες Λατιν και Ευρωπαϊκών Χορών (Standard) διοργανώνονται υπό την αιγίδα της Εθνικής Χοροαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος από μέλη Συλλόγους αυτής Εθνικά Πρωταθλήματα, Κύπελλα και άλλοι επίσημοι Αγώνες Αθλητικού Χορού στην Ελλάδα, ακολουθώντας τους συγκεκριμένους κανόνες και βηματολόγια της που είναι σύμφωνα με αυτά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητικού Χορού W.D.S.F. και επίσης επίσημους αγώνες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητικού χορού (W.D.S.F.), φιλοξενώντας ζευγάρια από όλο τον κόσμο. Οι πρωταθλητές αλλά και οι Κυπελλούχοι Ελλάδος θα αντιπροσωπεύουν στο εξωτερικό την Ελλάδα στα Παγκόσμια, Πανευρωπαϊκά κ.λ.π. Πρωταθλήματα, Κύπελλα και Διαγωνισμούς.

Όλοι οι Αθλητές χορού στην Ελλάδα που έχουν μόνιμο παρτενερ για να μπορούν να συμμετέχουν στα Ελληνικά Πρωταθλήματα και Κύπελλα και να αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα σε όλους τους Παγκόσμιους, Πανευρωπαϊκούς αγώνες της W.D.S.F., θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και να έχουν προμηθευτεί το βιβλιάριο Αθλητή Ε.Χ.Ο.Ε μέσα από τις Σχολές ή Συλλόγους-Μέλη της Ομοσπονδίας. Οι αγώνες που διοργανώνουν ετησίως τα μέλη της ανέρχονται σε περίπου 400.

Βηματολογία

Η πρώτη τυποποίηση και καθιέρωση προτύπων στην τεχνική και τα βηματολόγια των χορών άρχισε το 1922. Το 1936 συντάχτηκε το πρώτο βιβλίο χορού με βηματολόγια και τεχνικές στους Λάτιν και Απαλούς Χορούς από τον Alex Moore από την Αγγλία. Το βιβλίο αυτό επανεκδόθηκε πολλές φορές. Σήμερα υπάρχουν και άλλα βιβλία για τα βηματολόγια, τόσο για την κατηγορία Latin όσο και για την κατηγορία Standard χορών, τα οποία βασίζονται στα βηματολόγια του Moore.

Η W.D.S.F. έχει ορίσει τα πρότυπα βηματολόγια τόσο για την κατηγορία Latin, όσο και για την κατηγορία Standard σε δύο υποκατηγορίες: στα βηματολόγια International style και στα βηματολόγια American style. Η διαφορά των δύο style πέρα από τα ίδια τα βηματολόγια, έγκειται στο επίπεδο δυσκολίας. Έτσι ενώ στο International style ορίζονται επίπεδα δυσκολίας ανάλογα με την εμπειρία του κάθε αθλητή (Associate ή Member-Fellow) με την προσθήκη επιπλέον βηματισμών, στο American Style τα βηματολόγια αλλάζουν ανάλογα με το επίπεδο εμπειρίας των αθλητών.

Λατινικούς χορούς καθώς και Αργεντίνικο Τάνγκο διδάσκει στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κατοίκων Νέας Πολιτείας το μέλος του συλλόγου Μπαλής Ιωάννης

  

  Επιμέλεια άρθρου
  Παπανικολάου Στυλιανός

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια